Zgorzelec - informacje


29.810
mieszkańców Zgorzelca
14.055
mężczyzn
15.755
kobiet

3.399
w wieku przedprodukcyjnym

17.837
w wieku produkcyjnym

8.574
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

99
zawarto małżeństw

166
urodzeń

463
zgonów

-297
przyrost naturalny
miasto Zgorzelec
dochody

131.317.872
wydatki

132.480.264
struktura wydatków Zgorzelca

152.342
0,115%
Rolnictwo i łowiectwo

4.266.735
3,221%
Transport i łączność

12.077.682
9,117%
Administracja publiczna

4.000
0,003%
Turystyka

1.004.271
0,758%
Gospodarka mieszkaniowa

1.049.945
0,793%
Działalność usługowa

175.703
0,133%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

516.833
0,390%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.673.457
1,263%
Obsługa długu publicznego

5.461
0,004%
Różne rozliczenia

40.602.100
30,648%
Oświata i wychowanie

939.585
0,709%
Ochrona zdrowia

6.438.755
4,860%
Pomoc społeczna

500
0,000%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.484.841
1,121%
Edukacyjna opieka wychowawcza

18.411.472
13,898%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.851.629
5,172%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.200.890
4,681%
Kultura fizyczna i sport

30.624.062
23,116%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-02 06:30
REKLAMA
pogoda Zgorzelec
0.6°C
wschód słońca: 07:42
zachód słońca: 15:55
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zgorzelcu

kiedy
2023-02-25 20:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Zgorzelec,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-27 19:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Zgorzelec,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-03 18:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Zgorzelec,...
wstęp biletowany